Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2012

1637 f701 500
Reposted fromtayfun tayfun via44 44
labi
0853 5d11
Reposted fromumorusana umorusana
labi
3344 a48c
Reposted fromzzu zzu viaumorusana umorusana
labi
5599 1ca1
Reposted fromsiminya siminya viaumorusana umorusana
labi
5625 dd9f
O.Wow.
Reposted frommymajo mymajo
labi
i want to watch this youtube video...
Reposted frommajkey majkey viapmg pmg
labi
labi
6684 963d 500
Reposted fromSilentPit SilentPit viapmg pmg
labi
7931 55e8
Nom, nom, om, nom...
labi
7902 3520
Reposted bymoterisschaaafi
labi
7900 e3b0 500

January 08 2012

labi

December 07 2011

labi
8473 c669

For the Grammar-Nazis

Reposted fromsawb sawb

November 03 2011

4386 5dcb

scarlettmi:

Sometimes you just gotta reblog a kitten. No choice in the matter.

October 29 2011

2759 20a3
Reposted fromabrahammx abrahammx viaiber iber
labi
2895 4cfc
Reposted fromkikuchi kikuchi viapmg pmg

October 16 2011

labi
Dzieło stworzenia:

Wpierw Bóg stworzył mężczyznę w Rajskim swym Ogrodzie i pomyślał,
"Muszę stworzyć, coś, co w życiu tobie pomoże".
Tak powstał projekt wielki, piękniejszy od bursztyna.
Przed oczyma mężczyzny pojawiła się dziewczyna.
Dwie piękne nogi, długie i aksamitne,
delikatne i gładkie, można rzec wybitne.
Przepiękne bioderka o kształcie pożądanym,
by mężczyzna wiedział, że jest przez Boga wybranym.
Dwie cudne piersi, pełne i soczyste,
tworzące w myślach mężczyzny, marzenia nieczyste.
Ukochane ręce, idealne do przytulania,
i dwie kochające dłonie, do głaskania i całowania.
Pęk długich i jasnych włosów, do ramion sięgających
I para błękitnych oczu, zawsze czułych i wielbiących.
Stworzył to Bóg dla mężczyzny, by serce jego śpiewało.
Dodał jeszcze usta. Wszystko się zj*ało...

October 15 2011

labi
6405 d5f6 500
Reposted fromcup-of-coffee cup-of-coffee viapmg pmg

October 14 2011

labi
0439 aaf2 500
Reposted fromsimpleblackcat simpleblackcat

October 09 2011

labi
0562 baed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl